Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

Wykonanie zszycia pęknietych posadzek

  1.) Pierwszą czynnością jeszcze przed  dokonaniem zszycia jest ocena podłoża. Powinno ono być

suche, czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

 

 

 2.)  Za  pomocą  szlifierki  kątowej  z  tarczą  diamentową  nacinamy  pęknięcia  do  bezpiecznej

głębokości (zależne od instalacji w podłodze). Następnie robimy poprzeczne nacięcia w odstępach

20-40cm. Za pomocą odkurzacza i sprężonego ciśnienia usuwamy wszelki pył ze szczelin powstałych

przy nacinaniu.

 

 

 3.) Po oczyszczeniu szczelin przystępujemy do zszycia posadzki za pomocą dwuskładnikowego kleju

epoksydowego  o  nazwie  "EPOX RIPRESA".  Charakteryzuje  się  on  doskonałymi  parametrami

wytrzymałościowymi  oraz  posiada  odpowiednie  własności  tiksotropowe  czyniac  go  idealnym

materiałem do zszywania pęknięć.

 

 

 

 4.) Przy szerszych szczelinach po pierwszej aplikacji możemy dodać kruszywo 0,5-2mm w

proporcjach 1:1 w stosunku do wagi kleju. Mieszamy oba składniki A i B a następnie dodajemy kruszywo i

ponownie mieszamy. 

 

 

 5.) Za pomocą szpachelki możemy profilować powierzchnię a dzięki zawartości piasku powierzchnia staje

się bardziej szorstka. Na takie podłoże możemy stosować różne rodzaje klejów min: kleje epoksydowe np.

EKOR 24 EP-G lub  cementowe  o  zwiększonej przyczepności typu C2 np. EKOR 12, EKOR 14 itp.

 

 

Zgierz 21.02.2014r K.D.