Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

Wykonanie tynków renowacyjnych

  1.) Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich przed dalszą destrukcją,

spowodowaną  zalegającą  wilgocią i solami,  które najwcześniej  krystalizują  się  na  powierzchni  tynku.

W  przypadku  kiedy  mamy  do  czynienie  ze  zjawiskami  widocznymi  na zdjęciu poniżej powinniśmy

przystąpić do analizy występowania takich anomalii.

Jeśli  poziom  zasolenia i zawilgocenia występujący w murze jest niski bądź średni możemy przystąpić do

wykonania  tynków  renowacyjnych  opartych  na  linii produktów  EKOR.

 

 

 

  2.) Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki do wysokości 60-80cm powyżej widocznych

śladów  zasolenia  i  zawilgocenia. Należy  racjonalnie  ocenić  czy  bardziej efektywne  nie  okazałoby się

skucie  całej  powierzchni  tynku  np. do  wysokości  stropu.  Po skuciu  należy  ręcznie  lub  mechanicznie 

oczyścić  powierzchnię usuwając  resztki  tynku, soli  oraz  innych  fragmentów muru mogących pogorszyć

przyczepność dalszych warstw.

  

 

 

  3.) Przy  pomocy  płynnego  preparatu  ANTOL RISAN ANTISALE  tworzymy  tymczasową barierę przeciw

wszystkim  rodzajom soli,  które  wytwarzają  w  budynkach  wykwity  i  są  przenoszone  kapilarnie  przez

wnikającą wodę.  Zapobiega on przedostawaniu się roztworów soli do warstw świeżego tynku.

 

 

   4.) Za  pomocą  spryskiwacza  nanosimy  preparat  na  całą powierzchnię ściany, starając się kierować

strumieniem od góry do dołu aż do nasycenia bez tworzenia efektu "spływu"

 

 

 

  5.) Kolejną czynnością, którą wykonamy po ok.24 godzinach od wykonania blokady solnej jest wykonanie

OBRZUTKI TYNKARSKIEJ  zarobionej  wodną  dyspersją NEOPLAST LATEX.  Domieszka  stosowana  razem

z obrzutką powoduje  min. zwiększenie przyczepności do warstw starego muru oraz  zwiększa  odporność

na działanie soli.

 

 

 

  6.) Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej

grubość powinna wynosić około 5 mm.

 

 

 

  7.) Chcąc  zmierzyć  objętość  świeżo rozrobionej  mieszanki  możemy zrobić  to  przy  pomocy  cylindra

miarowego. Gęstość świeżej zaprawy powinna się wahać w granicach 1.55-1.4kg/dm3

 

 

 

  8.) Zawartość powietrza badamy za pomocą porozymetru. Dla tynków (wg UNI EN 1015-7) zawartość

powietrza powinna być od 20 do 32% wymaganie dla tynku WTA >25%.